Responsive image

Enerji EtüdüENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ

Enerji etüdü, tesislerde enerjinin nerede, ne kadar, ne şekilde kullanıldığını ve enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır. Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşur.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

SANAYİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜTLERİ

Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği etütleri ve elde edilecek tasarruflar bu tesislerde yıllık işletim maliyetlerinin ciddi oranda azaltılmasını sağlamaktadır. Sanayi tesislerinde enerjinin en çok harcandığı, kayıp ve kaçakların en çok yaşandığı birimlerin detaylı incelenmesi, gerekli ölçme, değerlendirme, raporlamaların yapılarak enerji tasarruf potansiyellerinin çıkarılması ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemleri ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirlenerek sunulması, sanayide enerji etüt çalışmalarının temelini oluşturur.

 • Enerji tüketimi ve maliyetlerin incelenmesi ve analizi
 • Yakma Sistemlerinde yanma kontrolü, yakıtın verimli yakılması
 • Kazanlarda Enerji Verimliliği
 • Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği
 • Atık Isı Geri Kazanımı
 • Isıtma, Soğutma, İklimlendirme Sistemlerinde En yüksek Verimin Elde Edilmesi
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Sıcak ve Soğuk Dağıtım Hatlarının Yalıtımı
 • Elektrik Tüketiminde Kayıpların Önlenmesi
 • Yüksek Verimli Motorların kullanımı
 • Reaktif Güç Kompanzasyonu
 • Aydınlatma Verimli Armatürlerin Kullanımı
 • Enerji Ölçme ve İzleme
 • Otomatik Kontrol uygulamaları
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamaları


 • BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ

  Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla İlgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır,

  Etüt Çalışması Alanları
 • Enerji tüketimi ve maliyetlerin incelenmesi ve analizi
 • Bina yapısının ve yapı bileşenlerinin incelenmesi
 • Isı yalıtım sisteminin incelenmesi
 • Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin incelenmesi
 • Sıcak su sisteminin incelenmesi
 • Aydınlatma sisteminin incelenmesi
 • Elektrik motorları, elektrikli cihazlar ve ofis ekipmanlarının incelenmesi
 • Bina otomasyon sistemleri incelemesi


 • Etüt Çalışmaları
 • Mimari, mekanik, elektrik ve ısı yalıtım projelerinin temini
 • Ölçüm çalışması yapılacak olan alanların belirlenmesi
 • Ölçüm cihazlarının belirlenmesi
 • Ölçümlerin alınması
 • Verilerin değerlendirilmesi
 • Çözüm önerilerinin üzerinde çalışılması
 • Etüt raporunun hazırlanması


 • Etüt Raporunun Kapsamı
 • Binanın enerji tüketim analizleri
 • Enerji tasarruf önerileri
 • Yeni ve alternatif teknolojilerin araştırılması
 • Binanın enerji performansı
 • Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)
 • Projelerin teknik ve ekonomik analizi


 • Bina Enerji Etüt Çalışmasında Yapılan Ölçümler
 • U- Isıl Geçirgenlik Katsayısı ölçümü
 • Bacagazı ölçümü
 • Termal kamera ölçümleri
 • Enerji ve harmonik ölçümleri
 • Aydınlık düzeyi ölçümleri
 • Borularda ultrasonik debi ölçümü
 • Sıcaklık, nem ve basınç ölçümleri


 • BİNALARA ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMET DANIŞMANLIĞI

  Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görgörevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bina enerji yöneticisi görevlendirmeleri firmamızın Enerji Yöneticileri ile karşılanabilmektedir.


  Ön Talep Başvuru Formu

  İlgili eğitimi almak için başvuru formunu doldurunuz.

  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Laboratuvarı


  S&Q MART Türkiye'de, Elektrik işleri Etüd idaresi tarafından onaylı Enerji Verimliliği Laboratuvarı olan ilk EVD...

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Ölçümleri


  S&Q MART sahip olduğu geniş ekipman parkı ile, Enerji Verimliliği çalışmalarında, ulusal ve/veya uluslararası ölçüm sistemine...

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Çözümleri


  Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine...

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB)


  Enerji Kimlik Belgesi binaların ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma için yıllık ne kadar enerji

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Yönetim Sistemi


  Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması enerji

  Detaylı İncele
  Card image cap

  DETAYLI İNCELE

  Enerji Verimliliği Proje Destekleri


  Enerji etüt-proje çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması

  Detaylı İncele