Responsive image

Vizyon MisyonS&Q MART’ın vizyonu ve misyonu, kuruluşun uzun vadeli gelişimi ve günlük faaliyetlerinin temelini oluşturan bir dizi değerlerin içinde yer alır.

  • Bu değerler,
  • Hizmet bütünlüğü,
  • Uzmanlık,
  • En son teknolojilerin kullanımı,
  • Kuruluşa özel çözümler,
  • Sürekli gelişim,
  • Projeye bağlılık ve
  • Tarafsızlık’ tır.
S&Q MART’ın öncelikli amacı, hizmet verdiği kuruluşların rekabet gücünü artıran ve değer katan teknolojik çözümler ve hizmetleri geliştirmek ve sunmaktır. Vizyonumuz, müşterimiz olan kuruluşların, yoğun uzmanlık ve bilgi (know-how) gerektiren projelerinde, öncelikli olarak tercih edecekleri iş ortağı olmaktır.

Misyonumuz, bugün ve gelecekte, müşterilerimiz, ulusal endüstrimiz ve toplumumuza değer katan çözümler geliştirmek olacaktır. Aynı zamanda hizmet profilimizi geliştirerek ve hizmet bütünlüğü sağlayarak, bilgiye dayanan hizmetlerde lider konumumuzu sürdürmek, bugün ve gelecekte, çalışanlarımıza cazip, dinamik, kararlı ve rekabet gücü yüksek bir iş sahası sunmaktır.

… Vizyonumuz, müşterimiz olan kuruluşların yoğun uzmanlık ve bilgi gerektiren projelerinde, öncelikli olarak tercih edecekleri iş ortağı olmaktır …