Responsive image

Enerji Yönetim SistemiTS ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Amaç: Enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürerek enerji verimliliğinde sürekliliği sağlamaktır.

Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,

Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,

Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,

Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,

Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,

Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,

Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,

Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,

Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,

Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkanların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,

Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,

Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi.


Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Verimliliği Laboratuvarı


S&Q MART Türkiye'de, Elektrik işleri Etüd idaresi tarafından onaylı Enerji Verimliliği Laboratuvarı olan ilk EVD...

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Verimliliği Çözümleri


Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşmesine...

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Binalarda Enerji Verimliliği


Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla İlgili geri kazandırıcı veya...

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Etüdü


Enerji etüdü, tesislerde enerjinin nerede, ne kadar, ne şekilde kullanıldığını ve enerji tasarruf

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Verimliliği Proje Destekleri


Enerji etüt-proje çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması

Detaylı İncele
Card image cap

DETAYLI İNCELE

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)


Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla

Detaylı İncele